Vertrouwenscontactpersoon
naam:
Trudian van der Heijden
e-mail:
telefoon:
040-2534102

Shizen Hontai vindt het belangrijk dat haar sportklimaat veilig en sportief is. Om hier actief aan te kunnen werken heeft Shizen Hontai een vertrouwenscontactpersoon. Dit is Trudian van der Heijden.
Als er zich situaties voordoen waarbij sprake is van ongewenst gedrag (zoals pesten, seksuele intimidatie, bedreiging, machtsmisbuik en discriminatie), kun je contact met haar opnemen. Zij luistert naar je en jullie bespreken samen welke vervolgstappen mogelijk zijn.
Trudian is bereikbaar op 040-2534102. De meeste kans om haar te bereiken is tussen 20 en 22 uur. Maar als je je telefoonnummer achterlaat belt ze je terug om een afspraak te maken.

Als je meteen hulp of ondersteuning van buiten de vereniging wilt, kan dit ook via Vertrouwenspunt Sport. 0900-2025590.
Meer informatie over Vertrouwenspunt Sport vind je op https://www.youtube.com/watch?v=bT9FQi9TAwE

Binnen Shizen Hontai wordt met een pestprotocol en een protocol ongewenste intimiteiten en seksuele intimidatie gewerkt. In deze protocollen wordt vastgelegd hoe risicosituaties zoveel mogelijk vermeden kunnen worden en hoe gewenst gedrag gestimuleerd wordt.